Mona Nykänen – musiker, sångerska och pedagog

Jag är musiker, sångerska och pedagog med ca 20 års erfarenhet av att arbeta med musik och utbildning, framförallt inom kyrkan. För närvarande studerar jag till lärare i svenska som andraspråk och tar även uppdrag som sångerska och musiker vid tex dop, vigslar, begravningar, gudstjänster, kulturprogram etc. I viss mån undervisar jag i piano, orgel och musikteori.

Varmt välkommen att kontakta mig!

Mona

 Foto: Marielle Lindberg, Mariellecolor – en del av Convoy