Tjänster

Behöver du en sångsolist eller musiker till dopet, vigseln, begravningen eller gudstjänsten?

Jag sjunger sånger av olika slag och kompar mig själv på piano eller samarbetar med andra musiker. Jag kan även tjänstgöra som musiker och ackompanjera andra solister eller grupper eller tjänstgöra som organist.

Behöver du en lärare eller ledare?

I mån av tid undervisar jag i piano, orgel och musikteori. Jag leder även körer och barnmusikgrupper och föreläser om bla metodik för barngruppen i mån av tid.

Behöver du ett musikprogram?

Jag kan erbjuda skräddarsydda musikprogram för olika sammanhang, allt från att ge en hel konsert själv eller tillsammans med andra musiker, till att ha ett kortare eller längre inslag i något annat program. Jag lägger stor vikt vid att skapa en helhet i programmen och knyter ihop de olika delarna med mitt eget mellansnack.

Behöver du en musiker eller sångare till något annat sammanhang?

Det kan vara att du behöver sång till middagen eller festen, eller att du söker någon som kan ackompanjera kören, solisten eller gruppen.