Begravning

I en begravningsceremoni kan sången och musiken ge uttryck för det ofattbara och svåra och samtidigt skänka tröst och hopp och påminna om vackra minnen.

  • Jag sjunger vanligtvis 1-2 sånger i begravningsceremonin.
  • Vilka sånger jag sjunger kommer vi fram till tillsammans.
  • Jag tar emot önskemål om sånger och meddelar er om jag kan sjunga dem. Sänd gärna lyssningsexempel och noter till mig om jag inte har dem sedan tidigare. Önskar ni att jag köper noterna tillkommer kostnaden för det, och om det inte finns noter att tillgå utan endast lyssningsexempel tillkommer en extra avgift per sång för arbetskostnaden.

Jag kan även tjänstgöra som organist vid begravning.

Kontakta mig för prisuppgift och musikval.