Gudstjänst

Gudstjänsten är för mig en naturlig del av livet. Där får vi som människor möta varandra och Gud och dela livets villkor.

Jag har en lång erfarenhet av att sjunga i gudstjänster i olika traditioner. För mig är sångtexterna viktiga när jag väljer sånger, och jag väljer dem gärna i samspråk med övriga som medverkar i gudstjänsten för att sångerna ska vara en del av helheten. Jag sjunger i första hand på svenska, men även till viss del på engelska.

Jag kan även tjänstgöra som pianist och organist i gudstjänster.

Kontakta mig så kan vi komma överens om innehåll och pris.