Barndop / Barnvälsignelse

Att med min sång förmedla något av det stora i att ta emot ett barn och att få överlämna det i Guds händer i dopet eller barnvälsignelsen är en stor glädje för mig. Här möts det mänskliga och det gudomliga, det vardagliga och det högtidliga, det ofattbara och det självklara.

  • Jag sjunger vanligtvis 1-2 sånger.
  • Vilka sånger jag sjunger kommer vi fram till tillsammans.
  • Jag tar emot önskemål om sånger och meddelar er om jag kan sjunga dem. Sänd gärna lyssningsexempel och noter till mig om jag inte har dem sedan tidigare. Önskar ni att jag köper noterna tillkommer kostnaden för det, och om det inte finns noter att tillgå utan endast lyssningsexempel tillkommer en extra avgift per sång för arbetskostnaden

Jag kan även tjänstgöra som organist vid dop och barnvälsignelse.

Kontakta mig för prisuppgift och musikval.