Vigsel

Att få närvara vid en vigselceremoni och med min sång förmedla något av kärlekens mysterium är en stor glädje för mig!

  • Jag sjunger vanligtvis 1-2 sånger i vigselceremonin.
  • Vilka sånger jag sjunger kommer vi fram till tillsammans.
  • Jag tar emot önskemål om sånger och meddelar er om jag kan sjunga dem. Sänd gärna lyssningsexempel och noter till mig om jag inte har dem sedan tidigare. Önskar ni att jag köper noterna tillkommer kostnaden för det, och om det inte finns noter att tillgå utan endast lyssningsexempel tillkommer en extra avgift per sång för arbetskostnaden.

Jag kan även tjänstgöra som organist vid vigsel.

Kontakta mig för prisuppgift och musikval.